Naprapatbesøket

Pasientens første besøk innledes med en anamnese (pasientens egen sykdomshistorie). Dette for å gi oss nødvendig informasjon som kan være relevant for å finne pasientens grunnleggende problem, og for vår kommende behandling. Eksempler er sykdommer, operasjoner, arbeidsforhold, fysisk aktivitet og lignende. Deretter følger en grundig undersøkelse av både nevrologi, muskler og ledd. Dette må til for å finne eventuelle forstyrrelser i bevegelsesmønsteret og årsaken til pasientens plager. Ut i fra hvilke svar vår undersøkelse gir, legger vi opp vår behandling. I visse tilfeller viser vår undersøkelse at pasientens problem ikke ligger innen vårt arbeidsfelt. Eksempel på slike tilfeller kan være svulster, beinskjørhet, og forhold som ikke er knyttet til bevegelsesapparatet. Pasienten vil da bli henvist til rett person, for eksempel lege, for videre undersøkelser.

Dersom vår undersøkelse viser problemer innen bevegelsesapparatet som er aktuelle for våre behandlingsmetoder, kan behandlingen begynne. Selve behandlingen varer fra 30 til 45 minutter, helt avhengig av problemenes omfang fra pasient til pasient.

Naprapater betrakter kroppen som en helhet, og oppdager gjennom dette at mange symptomer oppstår via såkalte kjedereaksjoner i kroppen. Det er derfor viktig for oss å ha et bredt spekter av behandlingsmetoder, så vi kan ta for oss alle de problemene som er aktuelle for pasientens smerter.

En behandlingsserie hos en naprapat er som regel på tre til sju behandlinger. Ved akutte tilstander trenger man sjelden mer enn en til to behandlinger. Smertene har da ikke pågått så lenge, og har ikke spredd seg til andre omkringliggende strukturer. Ved å oppsøke naprapat raskt blir man fortere bra igjen. Kroniske smerter krever ofte flere behandlinger i kombinasjon med hjemmeøvelser. Smertene har da pågått i lang tid og har ofte spredd seg til omkringliggende strukturer. Det kreves da flere behandlinger for å få spenninger og stivheten til å slippe taket.

Naprapaten hjelper deg til å bli kvitt unødige og brysomme smerter, som illustrert over. Vonde rygger og nakker er den vanligste årsaken til at pasienter søker hjelp, men naprapater behandler alle typer akutte og kroniske plager som er relatert til muskler, sener og skjelett.

Behandling av idrettskader og forebygging innenfor idrettsmiljøer er også et viktig arbeidsområde for naprapatene. Flere idrettsforeninger, klubber og lag er tilknyttet eller benytter naprapater til behandling og forebyggende tiltak, med godt resultat.