For Bedrifter

Muskel og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50 % av erstattede sykepengedager utover arbeidsgiverperioden skyldes muskel - og skjelettplager (Rikstrygdeverket 1998).
Smertetilstand og stivhet i rygg, nakke, skuldre er vanlige fenomen og oppleves ofte daglig, spesielt i forbindelse med arbeid. Årsakene er som oftest mye stillesittende arbeide, monotone arbeidsoppgaver, tunge løft, dårlig ergonomi og stress.
Muskel og skjelettplager en den vanligste årsaken til sykemelding og uføretrygd. Statistikker viser at over 50 % av erstattede sykepengedager kommer fra muskel- og skjelettplager.
Dette koster bedriftene store summer årlig i form av høyt sykefravær, dårlig arbeidsmiljø og mindre effektivitet.
Å
ha en sykemeldt ansatt viser seg i snitt å koste en bedrift rundt 2900 kroner pr.dag (NHO 2003).

Mennesket er bedriftens viktigste ressurs. Et hvert tiltak for at personalet skal trives og fungere bra i sitt arbeid er en lønnsom investering. Arbeidsskader er en stor utgift framfor alt regnet i menneskelige lidelser, men også bedriftsøkonomisk.

Kontakt meg for tilbud om behandling og rådgivning innen ergoniomi eller trening til din bedrift.

Telefon: 412 73 909

E-mail: anette@mnk.no